موسی اصلی بیگی دبیر شورای فرهنگی نیروگاه شهید رجایی از اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در فروردین ماه خبر داد و گفت: در ماه گذشته متناسب با مناسبت های مذهبی این ماه، برنامه های متنوعی اجرا شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo