با نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری و همچنین با اجرای پروژه اداری امحاء اسناد پرونده های راکد در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد از مصرف 20 تن کاغذ و قطع 354 اصله درخت تنومند جلوگیری بعمل آمده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo