مدیر توزیع برق شهرستان گرمسار از اجرای پروژه تأمین روشنائی معابر ورودی شهر جدید ایوانکی خبر داد. وی همچنین هزینه اجرای آن را 1 میلیارد و 450 میلیون ریال عنوان کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo