جلسه هماهنگی پیمانکاران پروژه تبدیل سیم به کابل خودنگهدار با حضور مدیرعامل و تنی چند از مقامات شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی در سالن جلسات شرکت برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo