مدیر توزیع برق شهرستان دامغان از اجرای 97 پروژه عمرانی برق رسانی در این شهرستان در سه ماهه ابتدائی امسال، با اعتباری به مبلغ 2 میلیارد و 559 میلیون ریال اطلاع داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo