به گزارش برق نیوز،شرکت «تکنوپروم اکسپورت» عملیات ساخت دو نیروگاه انرژی در ایران را اجرا و تجهیزات لازم برای آن را به ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون دلار تامین می کند.

شرکت «روستک» روسیه روز جمعه با اعلام این خبر افزود شرکت «تکنوپروم اکسپورت» وابسته به این شرکت عملیات ساخت دو نیروگاه تولید انرژی را در ایران اجرا خواهد کرد.

در بیانیه این شرکت آمده است :« ارزش کلی اقدامات و واردات تجهیزات لازم برای این طرح به حدود چهار میلیارد و 800 میلیون دلار می رسد.»

این شرکت افزود ایران از مهمترین مناطق توسعه تجاری از جمله در خصوص اجرای طرحهای مشترک به شمار می رود.

این شرکت اضافه کرد درحال حاضر فعال سازی همکاری در زمینه انرژی و صنعت جریان دارد و شرکتهای وابسته به «روستک» از جایگاه قوی برخوردارند.

شرکت روستک افزود :« به طور مشخص شرکت «او دی کا» برای انتقال نیروگاههای تولید انرژی گازی و دستگاه پمپاژ گاز به ظرفیت دو و نیم تا 25 مگاوات به شرکتهای ایرانی آماده است.»

شرکت «تکنوپروم اکسپورت» نیز نوامبر گذشته قراردادی را با طرف ایرانی برای ساخت نیروگاه برق حرارتی شامل چهار واحد تولید به ظرفیت تولید 350 مگاوات برق نزدیک شهر بندرعباس امضا کرده بود.

این شرکت همچنین قصد دارد یک نیروگاه برق حرارتی دیگر شامل دو واحد تولید برق به ظرفیت 350 مگاوات احداث و چهار نیروگاه تولید برق دیگر را نوسازی کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo