مدیر ادارۀ برق شهرستان بردسکن گفت:در حوزه انرژی، هزار کیلومتر شبکه 20 کیلو ولت، 490 کیلومتر شبکه فشار ضعیف، 715 دستگاه ترانس و 15 هزار چراغ گازی در سطح شهرستان نصب شده است و در هفتۀ دولت با اعتبار 450 میلیون تومان شبکه فشار ضعیف توسعه و احداث می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo