معاون استاندار کردستان به سرمایه گذار آلماني اطمينان داد بخش‌هاي مختلف دولت در استان کردستان با پرهيز از بروکراسي اداري، همکاري کاملي با سرمايه گذار خارجي براي به سرانجام رساندن اين پروژه‌ها خواهند داشت و افزود: خريد برق تضميني اين نيروگاه‌ها نيز 20 ساله خواهد بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo