مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به اینکه زمین برای ساخت نیروگاه خورشیدی در تهران در اختیار آلمانی‌ها قرار گرفته است، گفت: مذاکره وزارت نیرو و آلمان‌ها برای احداث این نیروگاه به مرحله تضمین خرید برق رسیده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo