مديرعامل و جمعي از مديران شركت برق منطقه اي خراسان از پروژ هاي در حال احداث اين شركت بازديد كردند. اجرا و ساخت پست مدولار براي اولين بار در كشور به شيوه جديد صورت مي گيرد و در طراحي كليه مراحل اجراي اين پست با الهام از پست هاي مدولار موجود با رويكرد مهندسي ارزش، خلاقيت هاي جديدي بكار گرفته شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo