مديرعامل شركت برق منطقه ای فارس، احداث 17 پروژه برقرساني با صرف اعتبار 67 ميليارد و 590 ميليون تومان در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل را نويد بخش توسعه صنعتي دراستان پهناور فارس و بوشهر دانست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo