در سال گذشته با همکاری و تلاش شبانه روزی کارکنان سختکوش این شرکت در بخش توسعه، 503 کیلومتر شبکه برق رسانی شامل 333 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 170 کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo