اخبار شرکت توزیع برق گیلان برای انتشار در اختیار برق نیوز قرار گرفت. اخباری از قبیل میزان پرداخت های غیر حضوری مشترکین شرکت -ششمین جلسه کمیته خدمات رسانی و تکریم ارباب رجوع -میزان خسارت وارده به تاسیسات و شبکه های توزیع برق گیلان-عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در کاهش پیک بار تابستان 94- برگزاری دوره آموزشی روش پاسخگوئی به مراجعین- برگزاری نشست هم اندیشی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- ارائه آموزش های مدیریت مصرف برق در مدارس شهرستان رودبار و… ارائه شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo