رحیم حیدری نظر موفق به اختراع روش نوین ;عیب یابی و تشخیص جابجایی شعاعی ترانسفورماتورهای فشار قوی با اندازه گیری میدان مغناطیسی ناشی از سیم پیچ آنها; شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo