به گزارش برق نیوز، محمد هادی میرجلیلی عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با همکاری سید نورالدین حسینی و احمدزارع حسین آبادی موفق به اختراع دستگاه ارت مصنوعی شد.

میرجلیلی مخترع دستگاه ارت مصنوعی در این باره گفت: در لحظه ای که سیم ارت (بدنه فلزی دستگاه‌ها) برای چند صدم ثانیه برق دار شوند دستگاه بصورت دائم ولتاژ آن محل را قطع می‌کند.

وی در مورد این دستگاه اظهار کرد: دستگاه ارت مصنوعی یک سیستم الکترونیکی است و بدون نیاز به چاه ارت بدین گونه عمل می کند. این سیستم روی ورودی خط ولتاژ مصرفی یک محل (منزل- واحد صنعتی) قرار می گیرد و سیستم ارت آن محل به سایر CH کانال های ورودی دستگاه وصل می شود و به مجرد این که حتی سیم ارت (بدنه فلزی دستگاه ها) برای چند صدم ثانیه برق دار شوند، دستگاه بصورت دائم لچ شده (و یک منطقی در حافظه قسمت لچ می ماند) و ولتاژ آن محل را سریع قطع می کند و آلارم را فعال و با هشدار صوتی و نشان گرهای LED اخطار خط مورد دار را اعلام می کند و تا زمانی که کانال مورد نظر رفع عیب نشود و شاسی Rest فشرده نشود به این حالت می ماند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo