شركت توزيع نيروي برق استان سمنان موفق به طراحي و ساخت دستگاه تست سرچراغ گازي شده و گواهي نامه ثبت اختراع از اداره ثبت اختراعات اخذ كرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo