در این مقاله یک روش جدید برای تولید انرژی الکتریکی پیشنهاد شده است که به نیروگاه یا موتور برق بدون سوخت خودکفا نامگذاری شده است. مکانیزم این نیروگاه طوری است که بدون نیاز به سوخت و با استفاده از خود برق تولیدی اش می تواند از یک وات تا هزار مگاوات برق تولید کند بدون اینکه هیچ گونه سوختی در آن مصرف شود یا محدودیتی در تولید آن وجود داشته باشد. اختراعی بحث برانگیز که توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo