سهم استراتژیک منطقه شش با توجه به تعداد مصارف نیروگاهی در محدوده عملیاتی ، در حال حاضر نزدیک به 10 درصد و با راه اندازی خطوط زاهدان و چابهار تا 15 درصد از تامین انرژی لازم برای تولید برق کشور خواهد بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo