چیت چیان همزمان با هفته پژوهش با ابلاغیه ای جدید به شرکت های آب و برق وزارت نیرو دستور داد تا یک درصد از درآمدهای سالیانه خود را به امر آموزش، پژوهش و توسعه فناوری اختصاص دهند. با این مصوبه بودجه تحقیقاتی و پژوهشی وزارت نیرو در سال چند برابر میزان فعلی می شود. قرار است تا سال 1404 این بودجه به 4 درصد برسد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo