مدیر توزیع نیروی برق شیروان گفت: در سال جاری 45 میلیارد و 220 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات وزرات نیرو برای پروژه های برق این شهرستان تخصیص یافته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo