رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی از دریافت هزینه مازاد صدور قبض «اخطار قطع برق» ازجانب شرکت توزیع نیروی برق و واریز این درآمد به یک حساب غیردولتی خبر داد. موضوع اخذ چنین وجهی از مردم ، دلیل واریز این وجوه به یک حساب غیردولتی و اینکه این درآمد در کجا هزینه می شود را پیگیری می کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo