عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به وضعیت نامناسب روشنایی برخی از محلات شهری گفت: اداره برق به تعهدات خود درباره روشنایی معابر شهری عمل کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo