در پی درج خبری در خبرگزاری فارس با عنوان «سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در فردوس ناامید شدند‌» به نقل از مدیر آموزش و پرورش فردوس در خصوص اینکه در یک اقدام کاملاً غیر‌منتظره مأمور اداره برق با مراجعه به اداره آموزش و پرورش، برق این اداره را قطع و کنتور ‌را پلمب کرد.

رئیس اداره ‌برق فردوس با تکذیب اظها‌رات ‌مدیر آموزش و پرورش این شهرستان گفت: ‌برق ساختمان اداری اداره آموزش و پرورش بر‌اساس ماده 3-50-4 آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق و پس از ارسال اخطارهای مکرر کتبی و شفاهی، در ساعت 10.45 مورخه 94/10/10 ‌قطع و پس از وساطت فرماندار ‌در ساعت 11.35 دقیقه همان روز وصل شد.

وی ادامه ‌داد: در این ارتباط، مامور قطع برق پس از حضور در محل اداره آموزش و پرورش و اخطار 15 دقیقه‎‌ای به پرسنل این اداره برای قطع برق وسایل برقی، به دلیل عدم انجام هرگونه پیگیری از سوی مدیران مجموعه آموزش و پرورش فردوس، نسبت به قطع برق از محل فیوز منصوبه اقدام کرد.

رئیس اداره برق فردوس افزود: در حال حاضر 59 مورد از انشعابات آموزشگاه‌های اداره آموزش و پرورش فردوس دارای بدهی معوقه برق است که مدیریت برق فردوس بر اساس مفاد ماده قانونی مذکور و به علت عدم ارسال پاسخ از سوی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان و همچنین عدم انجام تعهدات آموزشگاه‌ها در ارتباط با پرداخت اقساط بلند‌مدت بدهی‌های معوقه، نسبت به قطع برق مجموعه مذکور اقدام کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo