رئیس اداره ‌برق فردوس در واکنش به اظهارات مدیر آموزش و پرورش گفت: برق ساختمان اداری ‌آموزش و پرورش ‌‌پس از ارسال اخطارهای مکرر کتبی و شفاهی‌ قطع و پس از وساطت فرماندار ‌بعد از 50 دقیقه ‌وصل شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo