چکیده: امروزه از سيستم‌هاي فتوولتائيک علاوه بر تامين توان اکتيو بارهاي محلي، جهت کنترل ولتاژ نقطه اتصال مشترک اين سيستم‌ها به شبکه‌هاي توزيع انرژي الکتريکي استفاده مي‌شود.

در اين مقاله به منظور کنترل ولتاژ، صورتي جديد از تئوري توان راکتيو لحظه‌اي به گونه‌اي استفاده شده که ضمن سادگي، با سرعت مناسبي امکان جبران افتادگي و برآمدگي ولتاژ نقطه اتصال مشترک را در حالت متقارن و نامتقارن فراهم مي کند و در نتيجه سبب بهبود کيفيت توان تحويلي به شبکه مي‌شود. از طرفي ساختار اتصال به شبکه پيشنهادي موجب افزايش قابليت اطمينان انتقال توان سيستم فتوولتائيک شده است.

به منظور ارزيابي عملکرد ساختار پيشنهادي، سيستم در شبکه توزيع 33 باسه استاندارد IEEE و در محيط نرم افزار MATLABSIMULINK اعمال شده و نتايج حاصل از شبيه سازي آورده شده است.
مشاهده ی متن کامل آن در لینک زیر:

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo