به گزارش برق نیوز, یازدهمین همایش بین المللی انرژی باشعارپویای انرژی درجهان درحال تغییرتوسط کمیته ملی انرژی ایران و باهمکاری وزارتخانه های نیرو و نفت درتاریخ 10 خردادماه سال جاری باحضورو سخنرانی مهندس چیت چیان وزیر نیرو درمحل پژوهشگاه نیرو آغاز به کارکرد و سابا در نمایشگاه جانبی این همایش که به مدت2 روزبرگزارشد به ارائه نتایج تعدادی ازمهمترین پروژه های خود ازجمله سیستم های اندازه گیری شبکه هوشمند (طرح فهام) مدیریت مصرف انرژی درساختمانهای مسکونی ،اداری و تجاری ،نحوه استفاده بهینه ازلوازم پرمصرف برقی خانگی و… جهت بازدیدکنندگان این نمایشگاه پرداخت.

این گزارش می افزاید: این همایش به صورت بین المللی و با حضور بیش از500 نفرازمتخصصان داخلی و خارجی باهدف تبادل نظرات و انتقال تجربه های موفق  متخصصان درحوزه انرژی برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo