کمبود سوخت‌های فسیلی، بحران جهانی نفت و همچنین افزایش آگاهی‌های زیست‌محیطی، پذیرش عمومی از نیروگاه‌های سنتی را در کشورهای درحال‌توسعه کاهش داده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo