با توجه به نقش راهبردی فناوری اطلاعات به عنوان پرکاربردترین توانمندساز در بهبود عملکرد سازمان‌ها، دفتر فناوری ارتباطات و مديريت اطلاعات برق فارس طي سال جاري اقدام به برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مورد نیاز اين شرکت کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo