در حوزه برق هم مهم‌ترين کار که بعد از پيگيري بيش از يک سال به نتيجه رسيد بحث معامله‌های دو جانبه و تامين برق صنايع بالاي 5 مگاوات بود که لازم است در بورس انرژي تامين شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo