به منظور بهبود فعاليت هاي فني شركت ها زير مجموعه توانير، ارزيابي عملكرد بهره برداري با حضور تيم ارزياب شركت توزيع نيروي برق كلانشهر مشهد در ستاد و مناطق اين شركت آغاز شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo