به گزارش برق نیوز، یک هیئت اقتصادی از افغانستان برای امضای این قرارداد به تاشکند سفر کرده است.

بر اساس این گزارش، میزان برق خریداری و نرخ آن محرمانه محسوب می شود ولی می توان گفت افغانستان میزان خریداری برق از ازبکستان را نسبت به سال 2015 میلادی 10 درصد افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، ازبکستان خواستار گسترش همکاری ها در دیگر زمینه ها به طور مثال در ساخت و بازسازی خطوط انتقال برق است.

هم اکنون ازبکستان تنها صادرکننده انرژی برق برای برخی مناطق بزرگ شمالی افغانستان، محلی که کمبود شدید برق احساس می شود، می باشد. نمایندگان افغانستان در چارچوب این گفت وگوها اظهار داشتند که به دلیل افزایش مصرف در این مناطق قصد دارند در آینده نیز میزان خریداری برق از ازبکستان را افزایش دهند.   

شرکت دولتی سهامی «اوزبک.انرگو» از سال 2007 میلادی به افغانستان برق صادر می کند. ازبکستان برای تامین بدون وقفه برق مورد نیاز این کشور در سال 2009 میلادی دو طرح بزرگ را همزمان اجرا کرده است. از جمله خط جدید انتقال برق به طول 43 کیلومتر وصل کننده استان سرخان دریا ازبکستان با ولایت حیرتان افغانستان.

علاوه بر این در پایان سال 2009 میلادی کارهای نصب خطوط وصل کننده ایستگاه های فرعی برق «گذر» و «سرخان» در استان سرخان به پایان رسیده که در نتیجه ظرفیت فنی صادرات انرژی برق ازبکستان به افغانستان از 300 مگاوات فراتر رفته است.

ازبکستان برنامه ریزی می کند تا پایان سال 2015 میلادی به کشورهای همسایه بیش از یک میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo