مراسم بین المللی قدردانی و اعطای نشان به سازمان های سبز که درتاریخ11 لغایت 15مهرماه سالجاری درشهر سالزبورگ اتریش برگزار می شود، ویژه سازمان هایی است که بااتخاذ رویکرد ازمدل های مدیریت سبز درپنچ سال اخیر استفاده نموده اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo