همايش تعامل صنايع توليدي و صنعت برق در مديريت پيك بار سال 95 با حضور معاون دفتر مديريت مصرف شركت توانير وكارشناس ارشد دفتر مديريت مصرف سازمان بهره وري انرژي ايران(سابا) وجمعي از صنايع استان كرمان برگزار و از صنايع همكار با صنعت برق در سال 94 تقدير شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo