مشاور و مدیر کل رفاه وپشتیبانی وزیرکشور با ارسال لوحی از تلاش ها و خدمات ارزنده مدیر منطقه برق شمیران تقدیر کرد. محسن غلام نژاد مدیرعامل شهرک شهید محلاتی نیز با ارسال لوحی از تلاش ها و خدمات ارزنده معاونت بهره برداری شمیران تقدیر کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo