نگاهي به تاريخچه شكل ­گيري صنعت برق در ايران نشان مي‌دهد كه پايه گذاري صنعت برق به صورت خصوصي شكل مي‌گيرد، رشد و توسعه آن در يك فضاي رقابتي با مشاركت خارجي­ ها، شهرداري ­ها و همچنين دخالت دولت انجام مي‌شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo