چگینی اظهارداشت: سرمایه گذار ایتالیایی برای ساخت این نیروگاه حدود دو هزار هکتار زمین اعلام نیاز کرده که تامین آن در یک منطقه ممکن نیست لذا به صورت پراکنده باید برای آن اقدام لازم از سوی دستگاههای ذیربط صورت گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo