استاندار خراسان رضوی از روند اجرای پروژه های برق رسانی در حاشیه ی شهر مشهد بازدید کرد. علیرضا رشیدیان اظهار داشت: استفاده از انرژی های تجدید پذیر مانند خورشیدی و تونل های موجود باد در تولید برق، از جمله مواردی است که باید با جدیت دنبال شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo