مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان گفت: عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد بلندمدت برق امروز به ارزش 200 میلیارد ریال ظرف چند ثانیه با استقبال خریداران انجام شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo