استفاده از سیستم ROIP یا همان Radio Over Ip جهت گسترش ارتباطات بی سیم یکی از موضوعات مورد نیاز در زمینهٔ ارتباطات بی‌سیم، ایجاد ارتباط بین دیسپاچینگ ستاد مرکزی و مراکز اتفاقات برق شهرستان‌ها و همچنین خودرو عملیاتی سیارآن‌هاست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo