استقرار نظام مدیریتی انرژی در 3 فرایند مدیریت تلفات، مدیریت مصرف و مدیریت خدمات عمومی به طور موازی در حال پیاده سازی می باشد و به یاری خدای متعال و همکاری مدیران شرکت ممیزی نهایی برای صدور گواهینامه مربوط در سال 1395 انجام می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo