معاون اول رئیس جمهوری با ابراز تأسف از اینکه در سال‌های گذشته برای پرداخت یارانه نقدی به منابع و درآمدهای صنعت آب و برق کشور دست انداخته می‌شد، گفت: در این شرایط مدیران توانایی پرداخت هزینه‌های جاری و نوسازی شبکه توزیع برق را از دست می دادند. ایران در آینده نزدیک و با سرمایه گذاری‌های انجام شده شاهد تحول در صنعت برق خواهد بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo