محبی: هزینه هر نیروگاه خورشیدی 240 میلیون ریال است که مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات قرض الحسنه بانکی و ما به التفاوت آن از محل اعتبارات امداد تامین می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo