معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت برق شمال استان کرمان گفت: خشکسالی در کشور تهدیدات جدی به وجود آورده و نیازمند صرفه جویی انرژی در محیط کار و منازل هستیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo