نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در مانور منطقه برق آزادی نسبت به اصلاح و بهینه سازی بیش از 2 کیلومتر شبکه هوایی فشار متوسط اقدام کردند .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo