رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت واقعی آب و برق در برابر قیمتی که دریافت می شود ناچیز است و یک تصمیم شجاعانه لازم است تا این موضوع ساماندهی شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo