طرح اصلاح وضعیت درمانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با هدف بهبود وضعیت درمانی و افزایش سقف کمک هزینه های درمانی پرسنل برای نخستین بار از زمان تاسیس شرکت اجرا شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo