در تابستان سال جاری و جهت افزایش کیفیت ولتاژ شبکه برق، تعداد 95 دستگاه ترانسفورماتور در سطح مناطق شهری و روستایی شهرستان کارون با اعتباری بالغ بر2 میلیارد و دویست میلیون ریال تعویض و تعدیل بار گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo