درراستاي بروز توانمنديهاي متخصصان داخلي در كشور و بمنظور پايش وضعيت شبكه، افزايش كنترل پذيري آن و بررسي حوادث شبكه هاي برق رساني، براي اولين بار توسط متخصصان برق فارس اطلاعات فني موردنظر (وضعيت نيروگاه، مقادير بار، ولتاژ و جريان و …) ازطريق سيستم اسكادا كه در نيروگاه برق جزيره خارك طراحي و نصب شده است، به مركز كنترل شيراز مخابره و قابل مشاهده شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo