جمعی از نیروهای شرکتی شرکت توزیع برق در نامه ای خواستار رسیدگی به نابرابری در پرداخت‌های کارکنان رسمی و شرکتی توزیع برق شدند. این کارکنان خواستار تبدیل قرارداد و رفع تبعیض در پرداخت‌ها شده‌اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo