صفحه اینستاگرامی برق نیوز با بیش از 20 هزار و پانصد نفر بزرگترین صفحه اینستاگرامی برق ایران است که توانسته است در مدت زمان فعالیت خود بیش از 600 تصویر و موضوع مختلف را در این صفحه منتشر کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo